VCA *

Met veel trots melden wij u dat Transtech het VCA* 2017/6,0 – certificaat heeft geprolongeerd !

Het creëren en handhaven van een veilig, gezond en milieuverantwoord werkklimaat is voor Transtech erg belangrijk.

Alle medewerkers worden geacht de regels en afspraken hieraan verbonden steeds actief te kennen en te implementeren en zo nodig te verbeteren. Om dit te bereiken stellen wij uiteraard de nodige middelen ter beschikking.

Op deze manier willen we onderstrepen dat veiligheid, gezondheid en milieu onze allerhoogste prioriteit is!