Emissiemetingen

Transtech Ontstoffingstechniek voert emissiemetingen uit aan filterinstallaties van bijna alle stoffiltermerken.

Emissiemetingen

Transtech Industrieservice voert emissiemetingen uit voor filterinstallaties van verschillende merken stoffilter installaties.

We voeren emissiemetingen uit aan filterinstallaties van het merk:

Aerob, Atimo, Azo, Beth, BMD Garant, Brabant van Opstal, Bühler, Camfil, Cams, Cipres, Dantherm, DCE, Deichmann, Delta Neu, Donaldson, Eurofilter, FDI, Friwo, Filtercare, Filtertec, Filtex, Hainke, Handte, Herding, Infastaub, Intensiv, Keller, Kiekens, Limoco, Luhr, Lysair, Mahr, Mikropull, Mix, Nederman Nihot, Nordfab, Poeth, R&R Beth filter, Research Cottrell, Riedel, Scheuch, Scutti, Seko, Simatek, Stanelle, Sulp, Sult, Tama, TBH, Torit, TS filter, Typhoon, Van Tongeren-Kennemer, Ventilex , Waiweldai en WAM.

Deze emissiemetingen van deze installaties is in goede handen bij Transtech Ontstoffingstechniek. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

De inspectie App voor emissiemetingen

Om te bepalen of een filterinstallatie tijdens bedrijf onder de gestelde emissie eis blijft dient er op het uitblaaskanaal van de filterinstallatie een emissiemeting uitgevoerd te worden.

Emissieapparatuur:

Microdust Pro (standard range 0-2.5, 0-25, 0-250, 0-2500 mg/m³)

Serienummer: 4121556

Apparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd volgens de ISO 12103 Pt01 A2 certificering.

Om een accurate meting te kunnen maken dient er op het emissiekanaal een 1,5” aansluiting voorzien zijn om de meetprobe in het emissiekanaal te kunnen monteren.

Emissiemetingen worden zo mogelijk over een periode van 5 minuten uitgevoerd om een nauwkeurige gemiddelde waarde te verkrijgen.

Van de verkregen meet gegevens maken wij een digitale rapportage.

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 

 

Sluitende "bewijslast"

De rapportages vormen een sluitende “bewijslast”over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de emissienormen.

Historie

Na een aantal inspectierondes wordt een historie opgebouwd. Deze gegevens verschaffen veel informatie en zijn niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor andere doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

Gebruiksvriendelijk

Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Meer weten? Neem contact op!