Stoffilter inspectie en onderhoud door Transtech

Stoffilter inspectie of onderhoud uit laten voeren? Transtech is gespecialiseerd in stoffilters en stofafzuiging.

Filter inspecties

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur.

Industrieën

Transtech levert filter inspecties voor diverse industrieën, waaronder de veevoeder industrie, kunststoffen en zware industrie.

"Bij een filter inspectie zijn er vele optimalisaties mogelijk. Filterinspecties blijken altijd waardevol te zijn. Inzicht omtrent de status van je filterinstallaties werkt altijd goed!"

Stoffilter inspectie

Naar aanleiding van de stoffilter inspectie maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de stoffilters, filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Aandachtspunten Stoffilter inspectie:

Relevante basisgegevens

Visuele inspectie, controleren luchtdichtheid van het filterunit en afdichting deuren.

Inspectie van de ventilator

Controleren draairichting en onbalans. Uitblaaskanaal en trillingsdempers.

Inspecteren afzuigkappen

Maar ook afzuigpunten en inblaaspunten evenals eventuele afzuigarmen.

Controle filtermedium

Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen.

Luchtmetingen in het leidingnet

Drukverschil metingen, debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

Inspectie van het stofafvoersysteem

Controle afdichting stofemmers, sluizen en schroeven inwendig bekijken.

Hoge kwaliteit door uitvoerige testen

Puls

Tijdens werking wordt de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking

Controle

Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages

Nacontrole

Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar

"Door middel van onze producten en ons advies ontzorgen we u graag op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Samen met onze verkoopadviseurs en servicemonteurs zijn we altijd klantgericht op zoek naar oplossingen en verbeteringen."

Stoffilter industrieën

Onze referenties liggen bij een grote groep vaste klanten. Wij voeren onze werkzaamheden uit in de lichte tot zeer zware industrie en richten ons met name op de industriële ontstoffing.

We zijn werkzaam in vele industrieën onder andere:

-Veevoeder en voedermiddelen, waaronder ook de op en overslag bedrijven en de graanverwerkende industrie.
-Beton en Cement Industrie
-Voedingsmiddelen
-Recycling industrie

Afbeelding stoffilters van buitenaf
Afbeelding van al het personeel op één foto