Inspectie en onderhoud Nordfab installaties

Transtech Ontstoffingstechniek voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Nordfab.

Nordfab

Transtech Ontstoffingstechniek voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Nordfab. 

Ook wel bekend onder Dantherm, Nordfab Systems en Ralton of GCM installaties.

Nederman is één fabrikant en ontwikkelaar van producten en oplossingen op het gebied van milieu-technologie

Lebon & Gimbrair en Nederman Norclean heten sinds 1 januari 2014 Nederman Nederland BV. In het verleden is Disa al uit gaan maken van dit concern.

Ook de inspecties en onderhoud van de Disa, Dantherm, Nordfab, Ralton FMK installaties is in goede handen bij Transtech. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg. Ook de filtercassetes van deze FMK 25 cassete filters leveren we tegen acceptabele prijzen. Verkrijgbaar in verschillende materialen o.a NF100, NF130, NF141, NF142, NF 143, NF160, NF180, NF181. In 4 0f 6 rijen.

De inspecties en het onderhoud van Nordfab installaties is in goede handen bij Transtech Ontstoffingstechniek. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Typen Stoffilters Nordfab

Voor o.a. de volgende typen van het merk Nordfab voeren wij onderhoud en inspecties uit en leveren we de onderdelen:

FMK modulair cassettefilter

KOF compact filters

MJB slangenfilter

Slangenfilter NFK(Z) 3000

FMC patronenfilter

Filterinspecties

Wij voeren complete filterinspecties uit waarbij er niet alleen naar het filtermedium wordt gekeken maar ook naar de randapparatuur zoals de ventilator, afzuigleidingen etc. etc. Het uitvoeren van indicatieve emissie metingen worden uitgevoerd met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, filterweerstanden. De  geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 

 

Sluitende "bewijslast"

De rapportages vormen een sluitende “bewijslast”over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de emissienormen.

Historie

Na een aantal inspectierondes wordt een historie opgebouwd. Deze gegevens verschaffen veel informatie en zijn niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor andere doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

Gebruiksvriendelijk

Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Meer weten? Neem contact op!