Ontstoffing Zeefgebouw

Ten behoeve van de optimalisering en uitbreiding van het zeefgebouw is er een persluchtgereinigde ontstoffingsinstallatie geplaatst met een capaciteit van 40.000 m3/h. Door grote investeringen in het zeefgebouw is de productie de laatste jaren verdubbeld en is de ontstoffing achtergebleven. De huidige installatie had een maximale capaciteit van 22.000 m3/h en kreeg met veel storingen te maken daar deze overbelast werd.

Er is gekozen voor een persluchtgereinigd doekenfilter met een filteroppervlak van 375 m2 en een capaciteit van 40.000 m3/h. Door gebruik te maken van twee ventilatoren kon er een kleiner geinstalleerd elektrisch vermogen worden toegepast met als resultaat een besparing op de toekomstige energiekosten. Hiermee is ook een opmerkelijk laag geluidsniveau tot stand gebracht.
Tevens is de installatie uitgerust met een intelligente besturingsautomaat ten behoeve van de reiniging. Daar er constant het drukverschil over het filtermedium wordt gemeten begint de installatie met reinigen als dit ook echt nodig is, deze waardes worden vooraf ingesteld bij het inregelen van de installatie. Door het reinigen op drukverschil wordt een behoorlijke besparing teweeg gebracht op het persluchtverbruik.

Voor de stofafvoer is er gebruik gemaakt van een transportschroef met een RVS trog en een uitloop in het midden waaronder een afvoersluis D=350 gemonteerd is.

Het project is “Turn-Key” uitgevoerd onder leiding van 1 van de project engineers van Transtech Industrieservice B.V.

Ten behoeve van deze filterinstallatie is vooraf een uitgebreide engineering afgegaan waarbij er sterkteberekeningen gemaakt zijn om de nieuwe filterinstallatie op de bestaande constructie te plaatsen.