ATEX

ATEX

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Per 1 juli 2003[2] moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

ATEX Richtlijnen

Op grond van de ATEX 137-richtlijn (1992/92/EG) zijn werkgevers sinds 1 juli 2003 verplicht een explosie veiligheidsdocument op te stellen en bij te houden. Dit document maakt deel uit van de risico- inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en moet onder andere een gevarenzone indeling bevatten van een werkplek met een ontplofbare atmosfeer. Reden genoeg voor uw organisatie om een helder overzicht te hebben van uw verplichtingen en de beschikbare hulpmiddelen voor het voldoen aan deze eisen.

Meer informatie

Afbeelding ATEX richtlijnen

Componenten

Filterinstallaties kunnen op diverse wijzen tegen explosies worden beschermd. Mocht er een explosie optreden waar moet het filter zijn druk / vlam ontlasten? Dit kan binnen in de ruimte zijn of wegens veiligheidsredenen middels een explosie ontlastkanaal buiten.

Meer informatie

Modificaties

Door diverse regelgevingen, aanpassingen aan productieprocessen of andere wijzigingen kan het nodig zijn om uw filterinstallatie in te ruilen voor een installatie die voldoet aan de geldende ATEX voorwaarden. Als uw filterinstallatie prima voldoet wat betreft afzuiging kan het ook erg interessant zijn om uw filterinstallatie “om te bouwen” naar een ATEX gecertificeerde filterinstallatie. Dit is niet voor alle installaties van toepassing. Door een engineering uit voeren valt dit vrij gemakkelijk te achterhalen.

Meer informatie