Historie

Transtech Industrieservice B.V. is in 1993 opgericht door Jan van der Vlist. Na een tiental jaren ervaring te hebben opgedaan in de functies van onderhoudsmonteur en projectleider is de basis gelegd voor een zelfstandige start.

De hoofdactiviteiten van Transtech Industrieservice B.V. waren:

  • Industriële ontstoffingstechnieken
  • Ontwerp van transportwerktuigen
  • Industrieel onderhoud

Het ontwerp en de fabricage vond plaats vanuit een gehuurde bedrijfshal te Gouderak met een totaal oppervlak van 120 m². Het totale personeelsbestand bestond in het oprichtingsjaar uit 3 personen.

In 1999 is ten gevolge van de doorgemaakte groei een bedrijfspand aangekocht in Gouda met een oppervlak van 360 m² en was het personeelsbestand inmiddels opgelopen tot 8 personen.
Van de activiteiten die vanaf de start ontplooid werden had de industriële ontstoffing de grootste groei doorgemaakt en kon vanaf dat moment als “core business” gezien worden. Er werden complete ontstoffingsinstallaties verkocht met gerenomeerde filtermerken. De afzetmarkten groeiden gestaag en kwamen niet alleen met vragen voor nieuwe installaties maar ook met vraagstukken omtrent optimalisaties van bestaande ontstoffingsinstallatie.

Deze toenemende vraag vanuit de markt heeft er in 2000 toe geleid dat er een engineerings afdeling is opgezet met een permanente bezettingsgraad van twee engineers. Het werkaanbod voor deze afdeling betrof specifiek ingekochte engineeringsopdrachten als zijnde complete voorbereiding van projecten.

Medio maart 2011 is Transtech Industrieservice B.V. verhuist naar een, in eigen huis ontworpen, ‘Energie Neutraal’ bedrijfspand met een oppervlak van 2.600 m² en een personeelsbestand van 18 personen. Het nieuwe bedrijfspand heeft ons de mogelijkheid geboden alle afdelingen nog verder door te ontwikkelen.