Ventilex en Tema

Ventilex en Tema

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Ventilex en Tema.

In 1965 is Ventilex opgericht en heeft in de loop van de jaren een grote reputatie in droogoplossingen. het maken van drogers.
Tevens maken zij ook slangenfilters. Vooral slangenfilters. Ook de inspecties en onderhoud van deze ventilex slangenfilters installaties is in goede handen bij Transtech. Tema is later drogers gaan maken en ook de inspecties en onderhoud van deze Tema slangenfilters installaties is in goede handen bij Transtech. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Types Stoffilter Ventilex en Tema

Voor o.a. de volgende typen van Ventilex en Tema doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

Tema slangenfilters

Ventilex slangenfilters

Tevens doen we dit ook voor de oudere filters van Ventilex en Tema.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.