Sult

Sult

Types Stoffilter Sult

Voor o.a. de volgende typen van Sult doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Sult.

Het bedrijf SULT GmbH werd opgericht in 1993. De naam SULT staat voor Staub- und Lufttechnik (stof- en luchttechnologie).
Het kantoor- en productiegebouw bevindt zich in Nufringen in de regio Stuttgart.

Luchtfiltersystemen en kamerluchtsystemen van SULT genieten een hoge reputatie in de professionele wereld.

Sult heeft plug-in luchtfiltersystemen, maar ze ontwerpen ook individuele kamerluchtsystemen.

Ook de inspecties en onderhoud van deze Sult installaties is in goede handen bij Transtech. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

SULT Kompakt

SULT V hangende Patronen

SULT Modul

SULT Hochvakuum

SULT Container 10

SULT Container 20

SULT Filteranlagen aus Edelstahl

 

Tevens doen we dit ook voor de oudere filters van Sult.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.