Dustmaster

Dustmaster

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van de Kiekens dustmaster.
Kiekens is actief met deze productgroepen: industriële stofzuigers, luchtfiltratiesystemen en ventilatoren.

Binnen de stofafzuiging hebben zij de serie Dustmaster.

Ook de inspecties en onderhoud van deze Dustmaster installaties is in goede handen bij Transtech. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.
Ook de Kiekens lamellenfilter cartridges kunnen we leveren.

Types Stoffilter Dustmaster

Voor o.a. de volgende typen van de Kiekens Dustmaster doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

Kiekens Dustmaster DM 1200

DM 1200 is een 5,8 m² zakkenfilter

Kiekens Dustmaster DM 6000 – DM 7000

DM 6000 is een patronen filter die varieert in uitvoering van 26 – 80 m² DM 7000 is een patronen filter die varieert in uitvoering van 52 – 120 m²

Kiekens Dustmaster DM 9000

DM 9000 is een 47 m² met filterplaten

Kiekens Dustmaster DM 20000 serie

DM 20000 is een 180 m² met filterplaten

Kiekens Dustmaster DM 4000- DM 5000

DM 4000 is een 12,5 m² doekenfilter, DM 5000 is een 23,5 m² doekenfilter

Kiekens Dustmaster DM 8000 serie

DM 8000 is een 19 m² met filterplaten

Kiekens Dustmaster DM 10000

DM 10000 is voorzien van filterplaten

Afbeelding

DM 10.000

Afbeelding

DM 4.000

Afbeelding

DM 1200

 
 

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.

De Kiekens Dustmaster DM10.000 serie