Kiekens

Kiekens

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Kiekens.

Kiekens is actief met deze productgroepen: industriële stofzuigers, luchtfiltratiesystemen en ventilatoren. Ook de inspecties en onderhoud van deze Kiekens installaties is in goede handen bij Transtech. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Types Stoffilter Kiekens

Voor o.a. de volgende typen van het filter installatie merk Kiekens voeren wij onderhoud en inspecties uit aan, en leveren we de onderdelen:

Kiekens Dustmaster DM 1200

DM 12000 is een 5,8 m² zakkenfilter Klik hier

Kiekens Dustmaster DM 6000 – DM 7000

DM 6000 is een patronen filter die varieert in uitvoering van 26 - 80 m² DM 7000 is een patronen filter die varieert in uitvoering van 52 - 120 m² Klik hier

Kiekens Dustmaster DM 9000 serie

DM 9000 is een 47 m² met filterplaten klik hier

Kiekens Dustmaster DM 20000 serie

DM 20000 is een 180 m² met filterplaten klik hier

Kiekens Dustmaster DM 4000- DM 5000

DM 4000 is een 12,5 m² doekenfilter, DM 5000 is een 23,5 m² doekenfilter Klik hier

Kiekens Dustmaster DM 8000 serie

DM 8000 is een 19 m² met filterplaten Klik hier

Kiekens Dustmaster DM 10000 serie

DM 20000 is voorzien met filterplaten Klik hier

Tevens doen we dit ook voor de oudere filters van Kiekens. Coderingen van de spare parts zijn ons ook bekend. Ook de oudere coderingen als 11.44.121 etc. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.

Inspectierapport

Goede historie opbouwen van je filterinstallaties.

Voordelen

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 • Sluitende ‘bewijslast’

  Dit zijn belangrijke rapporten omdat ze een sluitende ‘bewijslast’ vormen over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de relevante emissienormen.”

 • Historie

  Wanneer op basis van één of meer inspectierondes een historie is opgebouwd, zijn de gegevens vervolgens niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor ander doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

 • Gebruiksvriendelijk

  Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Meer informatie

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Voorbeeld inspectieformulier

Neem contact op met Transtech

Data zijn in deze tijd wat dat betreft erg ‘machtig’ en degene die hier het slimst mee omgaat, geniet ook het meeste voordeel.

In het geval van nieuwe klanten of installaties worden in een eerste ronde alle relevante gegevens digitaal vast gelegd. Hiermee wordt een volledig overzicht van de ‘installed base’ verkregen waarvan tevens de conditie wordt vastgesteld. Een soort nulmeting en een optimale basis voor het inplannen van (toekomstig) onderhoud en optimalisatie.

Met het analyseren van alle data zijn bijvoorbeeld lekkages te achterhalen of is overdimensionering van de ventilator vast te stellen. Of je komt erachter dat je eigenlijk niet op de juiste plek afzuigt waardoor je véél meer lucht nodig hebt. Door het toepassen van een eenvoudige, flexibele zuigarm kun je naar een veel lager debiet. Een andere oplossing die we inmiddels standaard toepassen is een speciale membraanklep die snel opent en sluit en hiermee relatief grote hoeveelheden perslucht bespaart. En zo zijn er nog vele voorbeelden van optimalisatie die bijdragen aan kostenverlaging en een gezondere werkomgeving.”

Neem contact op met Transtech