AM / Infa-mat

AM / Infa-mat

Transtech voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Infastaub.

Een veel verkocht filter van Infastaub is de AM en in het verleden veel verkocht door Bienfait. Dit is een mechanisch gereinigd filter. Het filter is 1 filterzak met filtermappen samengesteld uit meerdere aan elkaar genaaide mappen.

Types Stoffilter AM / Infa-mat

Voor o.a. de volgende typen van het filter installatie merk Infastaub voeren wij onderhoud en inspecties uit aan, en leveren we de onderdelen:

AM 060 serie

De serie omvat de volgende typen AM 061, AM 062, AM 063, AM 064 en de AM 064RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 6 m2

AM 090 serie

De serie omvat de volgende typen AM 091, AM 092, AM 093, AM 094 en de AM 094RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 9 m2

AM 130 serie

De serie omvat de volgende typen AM 131, AM 132, AM 133, AM 134, AM 135 en de AM 134RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 13 m2

AM 170 serie

De serie omvat de volgende typen AM 171, AM 172, AM 173, AM 174, AM 175 en de AM 174RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 17 m2

AM 204

De serie omvat 1 type AM 204 de oppervlakte van dit filter is 20 m2

AM 230 serie

De serie omvat de volgende typen AM 231, AM 232, AM 233, AM 234, AM 235 en de AM 234RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 23 m2

AM 300 serie

De serie omvat de volgende typen AM 301, AM 302, AM 303, AM 304 en de AM 304RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 30 m2

 

We hebben hier alle onderdelen van op voorraad liggen.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.

Inspectierapport

Goede historie opbouwen van je filterinstallaties.

Voordelen

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 • Sluitende ‘bewijslast’

  Dit zijn belangrijke rapporten omdat ze een sluitende ‘bewijslast’ vormen over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de relevante emissienormen.”

 • Historie

  Wanneer op basis van één of meer inspectierondes een historie is opgebouwd, zijn de gegevens vervolgens niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor ander doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

 • Gebruiksvriendelijk

  Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Meer informatie

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Voorbeeld inspectieformulier

Neem contact op met Transtech

Data zijn in deze tijd wat dat betreft erg ‘machtig’ en degene die hier het slimst mee omgaat, geniet ook het meeste voordeel.

In het geval van nieuwe klanten of installaties worden in een eerste ronde alle relevante gegevens digitaal vast gelegd. Hiermee wordt een volledig overzicht van de ‘installed base’ verkregen waarvan tevens de conditie wordt vastgesteld. Een soort nulmeting en een optimale basis voor het inplannen van (toekomstig) onderhoud en optimalisatie.

Met het analyseren van alle data zijn bijvoorbeeld lekkages te achterhalen of is overdimensionering van de ventilator vast te stellen. Of je komt erachter dat je eigenlijk niet op de juiste plek afzuigt waardoor je véél meer lucht nodig hebt. Door het toepassen van een eenvoudige, flexibele zuigarm kun je naar een veel lager debiet. Een andere oplossing die we inmiddels standaard toepassen is een speciale membraanklep die snel opent en sluit en hiermee relatief grote hoeveelheden perslucht bespaart. En zo zijn er nog vele voorbeelden van optimalisatie die bijdragen aan kostenverlaging en een gezondere werkomgeving.”

Neem contact op met Transtech

Image