AM / Infa-mat

AM / Infa-mat

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Infastaub.

Een veel verkocht filter van Infastaub is de AM en in het verleden veel verkocht door Bienfait. Dit is een mechanisch gereinigd filter. Het filter is 1 filterzak met filtermappen samengesteld uit meerdere aan elkaar genaaide mappen.

Types Stoffilter AM / Infa-mat

Voor o.a. de volgende typen van AM serie van Infastaub doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

AM 060 serie

De serie omvat de volgende typen AM 061, AM 062, AM 063, AM 064 en de AM 064RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 6 m2

AM 090 serie

De serie omvat de volgende typen AM 091, AM 092, AM 093, AM 094 en de AM 094RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 9 m2

AM 130 serie

De serie omvat de volgende typen AM 131, AM 132, AM 133, AM 134, AM 135 en de AM 134RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 13 m2

AM 170 serie

De serie omvat de volgende typen AM 171, AM 172, AM 173, AM 174, AM 175 en de AM 174RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 17 m2

AM 204

De serie omvat 1 type AM 204 de oppervlakte van dit filter is 20 m2

AM 230 serie

De serie omvat de volgende typen AM 231, AM 232, AM 233, AM 234, AM 235 en de AM 234RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 23 m2

AM 300 serie

De serie omvat de volgende typen AM 301, AM 302, AM 303, AM 304 en de AM 304RD Deze hebben allemaal de oppervlakte van 30 m2

 

We hebben hier alle onderdelen van op voorraad liggen.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.

Afbeelding