AJN

AJN

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van infastaub AJN serie

In Nederland vertegenwoordigd door Bienfait.
Infastaub is een merk dat in 1967 is opgericht. De filterinstallaties worden geproduceerd in Duitsland. Wij voeren uiteraard ook de inspecties en onderhoud van deze infastaub filters uit. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Veel verkocht filter is de Infa-Jet AJN.

Types Stoffilter infastaub Infa-Jet AJN

Voor o.a. de volgende typen van AJN doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

AJN 034

Filteroppervlakte 3 m²

AJN 062, AJN 063 en AJN 064

Filteroppervlakte 6 m²

AJN 043 en AJN 044

Filteroppervlakte 4 m²

AJN 082, AJN 083 en AJN 084

Filteroppervlakte 8 m²

AJN 102, AJN 103 en AJN 104

Filteroppervlakte 10 m²

AJN 122, AJN 123 en AJN 124

Filteroppervlakte 12 m²

AJN 152, AJN 153 en AJN 154

Filteroppervlakte 15 m²

AJN 202, AJN 203 en AJN 204

Filteroppervlakte 20 m²

AJN 232, AJN 233 en AJN 234

Filteroppervlakte 23 m²

AJN 402, AJN 403 en AJN 404

Filteroppervlakte 40 m²

AJN 302, AJN 303 en AJN 304

Filteroppervlakte 30 m²

AJN 303 SL, en AJN 304 SL

Filteroppervlakte 30 m²

We weten precies de maatvoering van alle onderdelen. Ook hebben we de membranen op voorraad liggen.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.