Eurofilter

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Eurofilter.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

Opname van alle relevante basisgegevens

 • Controleren luchtdichtheid filterunit
 • Visuele inspectie
 • Inspectie afdichting deuren

Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

 • Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen
 • Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk)

Inspectie van de ventilator

 • Controle op draairichting en op onbalans
 • Controle uitblaaskanaal
 • Controle trillingsdempers

Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

 • Drukverschilmetingen
 • Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding

Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

 • Inclusief eventuele afzuigarmen

Inspectie van het stofafvoersysteem

 • Controle afdichting stofemmers
 • Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken

Testen van het reinigingssysteem

 • Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking
 • Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages
 • Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar