Unimaster / UMA

Unimaster / UMA

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Donaldson.

Een veel verkocht filter van Donaldson en in het verleden van DCE. De Unimaster wordt ook wel UMA genoemd. Dit is een mechanisch gereinigd filter. Het filter is 1 filterzak met filtermappen samengesteld uit meerdere aan elkaar genaaide mappen.

Types Stoffilter Unimaster /UMA

Voor o.a. de volgende typen van Donaldson Unimaster / UMA doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

UMA 40

UMA is Unimaster UMA 40. is 3,70 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 100, UMA 103

UMA is Unimaster UMA 10. is 9,29 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 70 en UMA 72

UMA is Unimaster UMA 70. is 6,23 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 150, UMA 153

UMA is Unimaster UMA 150. is 13,94 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 250, UMA 253

UMA is Unimaster UMA 250. is 22,67 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 450

UMA is Unimaster UMA 450. is 42,00 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

UMA 750

UMA is Unimaster UMA 750. is 70,00 m2 (filteroppervlak) 2, 3 of 6 = Unimaster filter met stofemmer (cijfer geeft grootte van de stofemmer aan) G1, K3, K5 etc. = Ventilatortype (indien van toepassing)

 

Tevens doen we dit ook voor de oudere filters van DCE en Torrit.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.