Unicell

Unicell

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van Donaldson. Een veel verkocht type in Nederland en België is de Unicell

De Donaldson Torit® DCE® Unicell® is een filter voorzien van filtercartridges met automatischee reverse-jet persluchtreiniging.

We hebben hier alle serviceonderdelen van op voorraad. Ook de membraan kleppen zijn uit voorraad leverbaar.

Types Stoffilter unicell

Voor o.a. de volgende typen van Donaldson doen wij het onderhoud en inspecties en leveren we de onderdelen:

Serie C10-90-3

Je hebt 8 types: C10-3 10m2 C20-3 20m2 C30-3 30m2 C40-3 40m2 C50-3 50m2 C60-3 60m2 C75-3 75m2 C90-3 90m2

Serie C10-90 H

Je hebt 8 types: C10 H 10m2 C20 H 20m2 C30 H 30m2 C40 H 40m2 C50 H 50m2 C60 H 60m2 C75 H 75m2 C90 H 90m2

Serie C10-90 R

Je hebt 8 types: C10 R 10m2 C20 R 20m2 C30 R 30m2 C40 R 40m2 C50 R 50m2 C60 R 60m2 C75 R 75m2 C90 R 90m2

Serie C10-90 V

Je hebt 8 types: C10 V 10m2 C20 V 20m2 C30 V 30m2 C40 V 40m2 C50 V 50m2 C60 V 60m2 C75 V 75m2 C90 V 90m2

Serie C10-90-3 V

Je hebt 8 types: C10-3 V 10m2 C20-3 V 20m2 C30-3 V 30m2 C40-3 V 40m2 C50-3 V 50m2 C60-3 V 60m2 C75-3 V 75m2 C90-3 V 90m2

Serie C10-90-3 VR

Je hebt 8 types: C10-3 VR 10m2 C20-3 VR 20m2 C30-3 VR 30m2 C40-3 VR 40m2 C50-3 VR 50m2 C60-3 VR 60m2 C75-3 VR 75m2 C90-3 VR 90m2

 
Afbeelding

Unicell filter met cartridges. 

 

Je hebt 9 ventilatortypes staat als laatste achter het type namelijk:
K3, K5, K7, G8, K10, K11, K15, K18 en K21.

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.