Dalamatic

Dalamatic

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Donaldson. Een veel verkocht type in Nederland en België is de Dalamatic.

De Donaldson Torit® DCE® Dalamatic® is een zakkenfilter met automatischee reverse-jet persluchtreiniging.

De Dalamatic® stofafscheider is verkrijgbaar in twee modellen: de Dalamatic Cased (DLMC) is een standalone afscheider, en de Dalamatic Insteekfilter (DLMV) is een veelzijdige afscheider die kan worden ingezet in verschillende toepassingen zoals containers, silo’s, bunkers of overslagpunten.

We hebben hier alle serviceonderdelen van op voorraad. Ook de membraan kleppen zijn uit voorraad leverbaar.

Types Stoffilter Dalamatic

Voor o.a. de volgende typen van het filter installatie type Dalamatic voeren wij onderhoud en inspecties uit aan, en leveren we de onderdelen:

DLMC 1-rij filters

Onder de DLMC heb je verschillende type: 3-rij filters met de volgende types: 1/2/10 20m² 20 filterelementen 1/2/15 30m² 20 filterelementen 1/3/10 30m² 30 filterelementen 1/3/15 45m² 30 filterelemeneten 1/4/10 40m² 40 filterelementen 1/4/15 60m² 40 filterelementen 1/5/15 75m² 50 filterelementen 1/6/15 90m² 60 filterelementen 1/7/15 105m² 70 filterelementen 1/8/15 120m² 80 filterelementen

DLMC 3-rij filters

Onder de DLMC heb je verschillende type: 3-rij filters met de volgende types: 3/2/10 60m² 60 filterelementen 3/2/15 90m² 60 filterelementen 3/3/10 90m² 90 filterelementen 3/3/15 135m² 90 filterelemeneten 3/4/10 120m² 120 filterelementen 3/4/15 180m² 120 filterelementen 3/5/15 225m² 150 filterelementen 3/6/15 270m² 180 filterelementen 3/7/15 315m² 210 filterelementen 3/8/15 360m² 240 filterelementen

DLMV

DLMV zijn Inbouwbare Filters. Deze filter zitten vaak op silo's. volgende typen: V3/7B 3 m2 4 filterelementen V4/7B 4 m2 6 filterelementen V5/12B 5 m2 4 filterelementen V6/10B 6 m2 6 filterelementen V7/7B 7 m2 10 filterelementen V7,5/12B 7.5 m2 6 filterelementen V8/7B 8 m2 12 filterelementen V9/15B 9 m2 6 filterelementen V10/10B 10 m2 10 filterelementen V12/10B 12 m2 12 filterelementen V13/12B 13 m2 10 filterelementen V14/7B 14 m2 20 filterelementen V15/12B 15 m2 12 filterelementen V15/15B 15 m2 10 filterelemeneten V18/15B 18 m2 12 filterelementen V20/10B 20 m2 20 filterelementen V21/7B 21 m2 30 filterelementen V25/12B 25 m2 20 filterelementen V30/10B 30 m2 30 filterelementen1100 2225 400 1605 820 1150 875 310 130 405 kg** V30/15B 30 m2 20 filterelementen V38/12B 38 m2 30 filterelementen V45/15B 45 m2 30 filterelementen V50/12B 50 m2 40 filterelementen V60/15B 60 m2 40 filterelementen

DLMC 2-rij filters

Onder de DLMC heb je verschillende type: 3-rij filters met de volgende types: 2/2/10 40m² 40 filterelementen 2/2/15 60m² 40 filterelementen 2/3/10 60m² 60 filterelementen 2/3/15 90m² 60 filterelemeneten 2/4/10 80m² 80 filterelementen 2/4/15 120m² 80 filterelementen 2/5/15 150m² 100 filterelementen 2/6/15 180m² 120 filterelementen 2/7/15 210m² 140 filterelementen 2/8/15 240m² 160 filterelementen

DLM D90-225

Onder de DLM D90-225 heb je verschillende type: D90 90m² D120 120m² D135 135m² D150 180m² D180 180m² D225 225m²

DU

Dalamatic unit. Je hebt de volgende typen: De DU 72, DU 73 en DU 74 Deze zijn 7 m2 De DU 102, DU 103 en DU 104 Deze zijn 10 m2 De DU 142, DU 143 en DU 144 De zijn 14 m2 De DU 202, DU 203 en DU 204 Deze zijn 20 m2 De DU 302, DU 303 en DU 304 Deze zijn 30 m2 De DU 452, DU 2453 en DU 454 Deze zijn 45 m2

Serie 2000

Serie 2000. Je hebt de volgende typen: Doekfilters: DCE F2012 12m2, DCE F2018 18m2, DCE F2024 24m2, DCE F2030, 30m2, DCE F2036 36m2, DCE F2045 45m2, Filters met gesinterde elementen: DCE S2021 20,8m2, DCE S2026 26,4m2, DCE S2031 31,2m2, DCE S2040 39,6m2, DCE S2053 52,8m2, DCE S2066 66,0m2, DCE S2080 79,2m2, DCE S2100 99,0m2

Image

Tevens doen we ook onderhoud en inspectie voor de oudere filters van de Dalamatic. DCE Dalamatic.

We hebben meestal aan een typeplaatje met typenummer genoeg. We hebben alle artikelen op voorraad. 

Wij voeren filterinspecties uit waarbij er ook emissie metingen uitgevoerd kunnen worden met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst. Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen. Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

Onder de uit te voeren inspecties vallen o.a. de onderstaande werkzaamheden:

 • Opname alle relevante basisgegevens

  Controleren luchtdichtheid filterunit, visuele inspectie, inspectie afdichting deuren.

 • Controle filtermedium (inclusief eventuele nafilters)

  Visueel en d.m.v. drukverschilmetingen. Diverse elementen zullen worden gemonteerd (bij twijfel en indien mogelijk).

 • Inspectie van de ventilator

  Controle op draairichting en op onbalans, Controle uitblaaskanaal, Controle trillingsdempers.

 • Luchtmetingen in het leidingnet (indien mogelijk)

  Drukverschilmetingen, Debietmetingen en luchtsnelheden meten bij de aftakkingen en in de hoofdleiding.

 • Inspecteren afzuigkappen / afzuigpunten / inblaaspunten

  Inclusief eventuele afzuigarmen.

 • Inspectie van het stofafvoersysteem

  Controle afdichting stofemmers, Sluizen en schroeven worden ook inwendig bekeken.

 • Testen van het reinigingssysteem

  Tijdens werking wordt er gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gecontroleerd op de puls interval en de puls duur en algehele werking, Controle van de persluchtdruk, reduceerventiel en eventuele luchtlekkages, Controle van de membraankleppen, magneetventielen en drukverschilschakelaar.

Inspectierapport

Goede historie opbouwen van je filterinstallaties.

Voordelen

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 • Sluitende ‘bewijslast’

  Dit zijn belangrijke rapporten omdat ze een sluitende ‘bewijslast’ vormen over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de relevante emissienormen.”

 • Historie

  Wanneer op basis van één of meer inspectierondes een historie is opgebouwd, zijn de gegevens vervolgens niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor ander doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

 • Gebruiksvriendelijk

  Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Meer informatie

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Voorbeeld inspectieformulier

Neem contact op met Transtech

Data zijn in deze tijd wat dat betreft erg ‘machtig’ en degene die hier het slimst mee omgaat, geniet ook het meeste voordeel.

In het geval van nieuwe klanten of installaties worden in een eerste ronde alle relevante gegevens digitaal vast gelegd. Hiermee wordt een volledig overzicht van de ‘installed base’ verkregen waarvan tevens de conditie wordt vastgesteld. Een soort nulmeting en een optimale basis voor het inplannen van (toekomstig) onderhoud en optimalisatie.

Met het analyseren van alle data zijn bijvoorbeeld lekkages te achterhalen of is overdimensionering van de ventilator vast te stellen. Of je komt erachter dat je eigenlijk niet op de juiste plek afzuigt waardoor je véél meer lucht nodig hebt. Door het toepassen van een eenvoudige, flexibele zuigarm kun je naar een veel lager debiet. Een andere oplossing die we inmiddels standaard toepassen is een speciale membraanklep die snel opent en sluit en hiermee relatief grote hoeveelheden perslucht bespaart. En zo zijn er nog vele voorbeelden van optimalisatie die bijdragen aan kostenverlaging en een gezondere werkomgeving.”

Neem contact op met Transtech