Inspectie en onderhoud Infastaub installaties type AJN

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk infastaub type AJN.

Infastaub type AJN

Transtech Ontstoffingstechniek voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Infastaub. 

In Nederland vertegenwoordigd door Bienfait.
Infastaub is een merk dat in 1967 is opgericht. De filterinstallaties worden geproduceerd in Duitsland.

De inspecties en het onderhoud van Infastaub installaties is in goede handen bij Transtech Ontstoffingstechniek. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Typen Stoffilters Infastaub type AJN

Voor o.a. de volgende typen van het merk Infastaub type AJN voeren wij onderhoud en inspecties uit en leveren we de onderdelen:

AJN 034

AJN 082, AJN 083 en AJN 084

AJN 152, AJN 153 en AJN 154

AJN 302, AJN 303 en AJN 304

AJN 043 en AJN 044

AJN 102, AJN 103 en AJN 104

AJN 202, AJN 203 en AJN 204

AJN 402, AJN 403 en AJN 404

AJN 062, AJN 063 en AJN 064

AJN 122, AJN 123 en AJN 124

AJN 232, AJN 233 en AJN 234

AJN 303 SL, en AJN 304 SL

Filterinspecties

Wij voeren complete filterinspecties uit waarbij er niet alleen naar het filtermedium wordt gekeken maar ook naar de randapparatuur zoals de ventilator, afzuigleidingen etc. etc. Het uitvoeren van indicatieve emissie metingen worden uitgevoerd met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, filterweerstanden. De  geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 

 

Sluitende "bewijslast"

De rapportages vormen een sluitende “bewijslast”over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de emissienormen.

Historie

Na een aantal inspectierondes wordt een historie opgebouwd. Deze gegevens verschaffen veel informatie en zijn niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor andere doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

Gebruiksvriendelijk

Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Meer weten? Neem contact op!