Inspectie en onderhoud Unimaster /UMA installaties

Transtech Industrieservice voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Unimaster / UMA.

Unimaster / UMA

Transtech Ontstoffingstechniek voert filterinspecties en onderhoud uit aan filterinstallaties van het merk Donaldson. 

In 1914 is Donaldson opgericht en heeft in de loop van de jaren verschillende filtermerken ingelijfd waaronder DCE en Torit.

Een veel verkocht filter van Donaldson en in het verleden van DCE is de Unimaster wordt ook wel UMA genoemd. Dit is een mechanisch gereinigd filter. Het filter is 1 filterzak met filtermappen samengesteld uit meerdere aan elkaar genaaide mappen.

We hebben hier alle serviceonderdelen van op voorraad. Ook de membraan kleppen zijn uit voorraad leverbaar.

De inspecties en het onderhoud van Donaldson Unimaster / UMA installaties is in goede handen bij Transtech Ontstoffingstechniek. Aan een typenummer hebben we vaak genoeg.

Typen Stoffilters Unimaster / UMA

Voor o.a. de volgende typen van het merk Unimaster / UMA voeren wij onderhoud en inspecties uit en leveren we de onderdelen:

UMA 40

UMA 150, UMA 153

UMA 70 en UMA 72

UMA 250, UMA 253

UMA 100, UMA 103

UMA 450

Filterinspecties

Wij voeren complete filterinspecties uit waarbij er niet alleen naar het filtermedium wordt gekeken maar ook naar de randapparatuur zoals de ventilator, afzuigleidingen etc. etc. Het uitvoeren van indicatieve emissie metingen worden uitgevoerd met onze eigen meetapparatuur. Na de filterinspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de filterunit, debietmetingen, filterweerstanden. De  geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen t.b.v. de filterunit en diverse luchtmetingen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nulmeting.

De voordelen van een digitaal inspectierapport

 

 

Sluitende "bewijslast"

De rapportages vormen een sluitende “bewijslast”over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de emissienormen.

Historie

Na een aantal inspectierondes wordt een historie opgebouwd. Deze gegevens verschaffen veel informatie en zijn niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor andere doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

Gebruiksvriendelijk

Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Meer weten? Neem contact op!