Filterinstallatie voor afzuiging 14 stuks grondstofsilo’s

De doseerinstallatie bestaat uit 14 stuks grondstofsilo’s en 2 stuks mobiele doseerwagens waarin de big–bag gevuld wordt met het gewenste mengsel. De installatie staat bij een bekende verwerker van cement.

De gelijktijdigheid van het systeem is 2. Wat betekend dat er maximaal 2 punten tijdens het beladen gelijktijdig ontstoft dienen te worden. Het gestelde afzuigdebiet bedraagt 500 m³/uur per ontstoffingspunt. Wat een totaal debiet maakt voor de te leveren installatie van 1.000 m³/uur.

In de wijze van ontstoffen is het belangrijk dat de beladingsconus niet op een dusdanige onderdruk gezet wordt dat te veel product verloren gaat. Dit voorkomen we door direct boven de aansluiting een suppletie stuk te plaatsen. Het suppletie stuk kan op een dusdanige wijze ingesteld worden, dat de onderdruk in de beladingsconus zeer beperkt is, maar de luchtsnelheid in de leiding ten aller tijde voldoende is om het afgezogen stof mee te voeren richting het filter.

Alle 14 stuks ontstoffingspunten worden nabij de hoofdleiding voorzien van een pneumatisch bediende vlinderklep, om de gewenste wisselende gelijktijdigheid van 2 te bewerkstelligen.

Om er zeker van te zijn dat tijdens het schakelen van de kleppen de luchtsnelheid in het leidingnet boven de toegestane waarde blijft, plaatsen we aan het eind van de leiding een vacuümbreker. Als er een situatie dreigt te ontstaan dat de capaciteit van 1.000 m³/uur niet aangezogen kan worden, zal de onderdruk in het leidingsysteem oplopen en de vacuümbreker tegen de veerdruk opensturen.

Het filter wat we voor deze toepassing hebben geselecteerd betreft een persluchtgereinigd doekenfilter. De filterzakken zijn verticaal in het filterhuis geplaatst wat de stofafgifte ten goede komt.

De filterinstallatie wordt op een bak geplaatst wat het mogelijk maakt het afgezogen stof in een big – bag op te slaan. Als stofafvoersysteem vanuit het filter is de voorkeur gegeven voor een pendelklep systeem.