CVC/industriële stofzuig installatie

Voor een mineralen verwerkend bedrijf hebben we op de afdeling afvullen en verpakken een CVC installatie geinstaleerd waarmee maximaal 4 gebruikers gelijke tijds stofzuigactiviteiten kunnen ontplooien. De CVC installatie bestaat uit een filteropstelling met big – bag station een exhauster (vacuümpomp) en een leidingnet. De bestaande zakleidingen met aansluitpunten worden hergebruikt. Dit doen we door van de bestaande transportleiding de bestaande aftakkingen af te blinden en een nieuwe hoofdleiding van de te monteren filteropstelling te installeren. De filteropstelling wordt buiten naast de desbetreffende hal geplaatst.

In de keuze van het toe te passen filterprincipe hebben we een persluchtgereinigd enveloppenfilter geselecteerd. De filterkamer is op een dusdanige wijze ontworpen dat er veel gelijkenissen zijn met een cycloon afscheider. Het voordeel is dat door de cyclonale stroming in de filterkamer er een afscheiding teweeg gebracht wordt, waardoor de belasting van de filters relatief laag zal zijn.

Tussen het hoofdfilter en de exhauster wordt tevens een politiefilter geplaatst. Het reinigingssysteem van het filter wordt uitgerust met power – reflex membranen. Deze membranen hebben in tegenstelling tot de traditionele membranen een snellere openings- en sluitingstijd. Dit leidt tot een efficiëntere reinigingspuls waardoor 20-30% minder perslucht gebruikt wordt.

Onder de filterketel wordt een bufferbunker gemonteerd waarin het af te zuigen product in opgeslagen kan worden. De bunker wordt voorzien van een midden en een hoog niveau melder. Bij het ledigen van de bufferbunker kan de pneumatische klep middels een drukknop open gestuurd worden. bij het loslaten van de drukknop wordt de klep automatisch gesloten. Het af te zuigen product wordt in een 1m³ big – bag verzameld.