Lutec industriële stofzuigers

 
 
 

Lutec Stofzuigers

Door het gebruik van hoogwaardige materialen in onze stofzuigers kunnen wij een lange levensduur garanderen.


Of je nu een industriële stofzuiger van het merk Delfin, Esta, Lutec, BVC, Kiekens of Wieland Lufttechnik hebt, Transtech doet service en onderhoud van al deze merken. Voor het onderhoud en het keuren van de machines volgens de NEN 3140 kunt u tevens bij ons terecht. Onze servicemonteurs zijn opgeleid tot keurmeester.

Lees meer

Lutec Stofzuigers

Inspectierapport

Goede historie opbouwen van je stofzuiger. Transtech maakt gebruik van een eigen app voor inspecties.

Voordelen
Afbeelding stoffilter onderdelen

De voordelen van een digitaal inspectierapport

  • Sluitende ‘bewijslast’

    Dit zijn belangrijke rapporten omdat ze een sluitende ‘bewijslast’ vormen over het functioneren van de installatie en de vraag of er wordt voldaan aan de relevante emissienormen.”

  • Historie

    Wanneer op basis van één of meer inspectierondes een historie is opgebouwd, zijn de gegevens vervolgens niet alleen te gebruiken voor het inplannen van benodigd onderhoud, maar ook voor ander doeleinden. Zo zijn filterinstallaties onderling bijvoorbeeld goed te vergelijken en zijn mogelijke trends vast te stellen.

  • Gebruiksvriendelijk

    Met deze app werk je efficiënt en je kunt op basis van het bijbehorende rapport goed communiceren met de klant. je laat uiteindelijk een goed werkende en veilige installatie achter.

Een duidelijk inspectierapport

Meer informatie

Een goed inspectierapport is een digitale checklist die monteurs stapsgewijs door het volledige inspectieproces leidt. Bij ieder inspectiepunt vullen zij hun bevindingen in die kunnen bestaan uit een goedkeuring, een meetwaarde, een foto of een stukje tekst. Hierdoor kunnen zij letterlijk niets vergeten. Op basis van deze inspecties wordt een rapport gegenereerd waarin tevens wordt aangegeven welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Neem contact op met Transtech

Data zijn in deze tijd wat dat betreft erg ‘machtig’ en degene die hier het slimst mee omgaat, geniet ook het meeste voordeel.

Wat doen we precies ?

Voor het onderhoud en het keuren van de machines volgens de NEN 3140 kunt u tevens bij ons terecht. Onze servicemonteurs zijn opgeleid tot keurmeester.


Tevens doen we het onderhoud voor de oudere stofzuigers van Lutec en Esta.

Na de inspecties is er een duidelijke verslaglegging die goed aansluit bij wat de overheid wenst.

Naar aanleiding van de inspecties maken wij een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle gegevens van de stofzuiger, debietmetingen, geconstateerde gebreken, eventuele verbeteringen of adviezen.

Van deze rapportage krijgt u tevens een digitale versie. Na het verhelpen van gebreken aan de filterinstallaties verzorgen wij een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. We beginnen met een nul meting.

Lees meer