Modificaties

Door diverse regelgevingen, aanpassingen aan productieprocessen of andere wijzigingen kan het nodig zijn om uw filterinstallatie in te ruilen voor een installatie die voldoet aan de geldende ATEX voorwaarden. Als uw filterinstallatie prima voldoet wat betreft afzuiging kan het ook erg interessant zijn om uw filterinstallatie “om te bouwen” naar een ATEX gecertificeerde filterinstallatie. Dit is niet voor alle installaties van toepassing. Door een engineering uit voeren valt dit vrij gemakkelijk te achterhalen.

Aanpassingen filterinstallatie kunnen zijn:

– Montage terugslagklep in aanzuigleiding (voorkoming drukstoot / vlamdoorslag)
– Ventilator voorzien van anti-spark conus en ATEX gecertificeerde elektromotor
– Verstijven filterhuis
– Plaatsen van explosie ontlasting
– Monteren explosie ontlastkanaal
– Aanpassen stofafvoer
– Reinigingscontroller vervangen voor ATEx gecertificeerde versie
– Dooraarden leidingnet